• Het beoordelen van de benodigde basisverzekeringen (zakelijk / privé)
  • Bemiddeling in het afsluiten van overige verzekeringen
  • Beoordeling pensioenstatus / inrichten pensioenvoorziening / opvullen pensioengat