Administraties

 • Opzetten en inrichten van uw financiële en / of bedrijfsadministratie
 • Aanvragen van een omzetbelastingnummer
 • Aanvragen van een loonbelastingnummer
 • Aanvragen van een aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging
 • Aanvragen van een BTW-vrijstellingsregeling importfaciliteiten
 • Administratief beheer verhuuradministratie onroerend goed
 • Geautomatiseerd verwerken van uw wettelijk verplichte bedrijfsadministratie
 • Geautomatiseerd verwerken van uw wettelijk verplichte loonadministratie
 • Opstellen van diverse documenten (brieven / contracten enz.)
 • Opstellen van financiele jaarrapporten
 • Opstellen financiële begrotingen (op basis van realisatie of prognosecijfers)
 • Opstellen inkomensverklaring