Hoe werken de nieuwe tabellen per 1 april 2016?

In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 zet de Belastingdienst een aantal tekstuele aanpassingen in het Handboek Loonheffingen 2016 op een rijtje. Daarnaast wordt duidelijk hoe de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 precies gaan werken.

De Belastingdienst licht in de nieuwste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen toe hoe de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 precies gaan werken. Er komen nieuwe tabellen omdat in de huidige tabellen nog geen rekening is gehouden met de aanpassingen die last minute via een novelle in het Belastingplan 2016 zijn doorgevoerd. Dat wordt per 1 april rechtgetrokken.

Vierwekenaangifte is rond 1 april ingewikkeld

Organisaties die per maand loonaangifte doen, moeten de nieuwe tabellen met ingang van de loonaangifte van de maand april gaan hanteren. Bij een aangifte per vier weken is het ingewikkelder. Als de salarisadministrateur hierbij gebruikmaakt van de dag- of weektabel, moet hij in periode 4 – en week 13 in het bijzonder – goed opletten. Voor die periode geldt:

  • bij toepassing van de dagtabel: huidige dagtabellen gebruiken voor 28, 29, 30 en 31 maart, nieuwe dagtabellen voor 1 april en daarna.
  • bij toepassing van de weektabel: huidige weektabellen aanhouden bij uitbetaling van het loon op 28, 29, 30 of 31 maart, maar de nieuwe weektabellen als het loon op vrijdag 1 april wordt uitbetaald.

Ook aanpassing eindheffingstabellen per 1 april

Ook de eindheffingstabellen (tabel 5, 6a en 6b achter in het Handboek Loonheffingen 2016) wijzigen per 1 april 2016. Op die datum verschijnt een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen met de nieuwe tabellen.
In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 (pdf) staan verder ook nog een aantal tekstuele verbeteringen en uitbreidingen die ook al in het Handboek Loonheffingen 2016 (tool) zijn verwerkt.

Bron: Rendement.nl