Schenken in 2017

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Waar moet u op letten?

Stroomschema schenkingsvrijstelling

Vrijstelling van € 100.000,-

Tussen de 18 en 40 jaar. De hoge vrijstelling van € 100.000,- voor een schenking bestemd voor aankoop of verbetering van de eigen woning, dan wel voor aflossing van de hypotheekschuld, gold ook al in het kalenderjaar 2014 (feitelijk vanaf 1 oktober 2013). In 2017 keert deze vrijstelling dus terug, mits de schenking wordt gedaan aan een persoon in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Deze vrijstelling kan in drie opeenvolgende jaren worden benut.

Simpel? Niet echt. We gaan er voor dit artikel gemakshalve van uit dat u schenkt aan uw eigen kind. Als u in eerdere jaren al gebruik heeft gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, is het een ingewikkelde regeling.

Schenking aan eigen kind

Eenmalig verhoogde vrijstelling. Naast een ‘gewone’ jaarlijkse vrijstelling bij schenken van ouder naar kind (2016: € 5.304,-) bestaat er een eenmalig verhoogde vrijstelling. Let op. Heeft u daar eenmaal gebruik van gemaakt (ongeacht voor welk bedrag!), dan kunt u die niet nogmaals benutten.

Heeft u bijvoorbeeld in 2009 voor € 10.000,- onder die verhoogde vrijstelling (destijds € 22.760,-) geschonken, dan kunt u het restant (€ 12.760,-) niet meer in een later jaar belastingvrij schenken. Eenmalig is nu eenmaal eenmalig.

Extra vrijstelling voor de eigen woning. In 2010 is het bedrag van € 22.760,- verhoogd naar € 24.000,-. Tevens is er een aparte categorie toegevoegd, namelijk de schenking ten behoeve van de eigen woning. Die wordt voor € 50.000,- vrijgesteld. Omdat u dit in 2009 nog niet kon weten, mag u in een later jaar het verschil (€ 26.000,-) nog benutten (mits voor de eigen woning). Let op. In latere jaren zijn de bedragen van de vrijstellingen geïndexeerd, maar voor de eenvoud gaan wij in dit artikel van de ronde oorspronkelijke bedragen uit.

Verhoogd naar € 100.000,-

  1. In 2014 wordt (eenmalig) de schenkingsvrijstelling van € 100.000,- ingevoerd. Voor kinderen is dat vormgegeven als een ‘kop’ op de € 50.000,- schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Heeft u die € 50.000,- al in de periode 2010 t/m 2014 gebruikt en heeft u in 2014 die extra € 50.000,- niet benut, dan kunt u dat in 2017 ook niet meer! U had namelijk de kans om in 2014 gebruik te maken van die ‘ton’.

2015 en 2016. Voor 2015 en 2016 gold die ‘ton’ vrijstelling echter niet. Als u eerst in een van die jaren gebruik heeft gemaakt van de ‘normale’ eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning van € 50.000,-, dan heeft u in 2017 nog recht op die extra aanvulling van € 50.000,-.

Eenvoudig? Heeft u nog nooit gebruikgemaakt van die eenmalig verhoogde vrijstelling, dan is er geen probleem. In 2017 mag u die € 100.000,- geheel benutten. Let op. Heeft u echter in 2014 al gebruikgemaakt van die ton, dan kunt u die in 2017 niet meer voor datzelfde kind benutten.

Tip. Als u voor 2010 al gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling van € 24.000,-, dan kunt u die in 2016 nog belastingvrij aanvullen met € 26.000,- (voor de eigen woning) tot € 50.000,- en in dat geval kunt u die in 2017 nog eens belastingvrij aanvullen tot € 100.000,-!

Let op met de € 100.000,- schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017. Bekijk secuur of die in uw situatie nog wel mogelijk is. In voorkomende gevallen is het raadzaam nog in 2016 gebruik te maken van de belastingvrije ‘kop’, zodat u in 2017 alsnog kunt aanvullen tot € 100.000,-.