Nieuwe arbeidsrisico’s door cybertechnologie

Nieuwe arbeidsrisico’s door cybertechnologie

De toepassing van nieuwe technologieën in arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat werk sneller gedaan kan worden, maar brengt ook nieuwe risico’s op de werkvloer met zich mee. TNO waarschuwt werkgevers voor nieuwe arbeidsrisico’s. Het gebruik van nieuwe technologie in allerlei productiemiddelen is gunstig voor economische groei, maar werkgevers moeten hun medewerkers wel voorbereiden op het werken met deze nieuwe arbeidsmiddelen. Om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te kunnen garanderen, moeten werkgevers hun medewerkers voorlichten over de arbeidsrisico’s van deze nieuwe toepassingen. De werkvloer wordt er namelijk niet veiliger op. Automatisering door middel van embedded software, het op afstand bedienen van zwaar materiaal en de koppeling van arbeidsmiddelen aan lokale en publieke netwerken (internet) zijn gevoelig voor verstoringen. Risico’s in RI&E aanpassen Werkgevers die aanpassingen in de technologische processen invoeren, moeten daarom ook de risico’s in de RI&E aanpassen en werknemers bewust maken van de nieuwe gevaren. De arbeidsrisico’s die nieuwe technologieën met zich meebrengen, zijn bijvoorbeeld  werknemers die tussen robots of automatisch rijdende vrachtwagens moeten manoeuvreren. Machines die via automatisering worden aangestuurd zijn gevoelig; onbedoelde cyberverstoringen (ook door hacking of malware) door netwerkproblemen kunnen al leiden tot een arbeidsonveilige situatie en een arbeidsongeval. Meer over de risico’s en maatregelen staan in de kenniskaart van TNO (pdf). Bron:...