Per 1 augustus definitief over op SEPA

Morgen is het zover: dan moeten alle rekeningnummers in uw administratie klaar zijn voor SEPA. Per 1 augustus 2014 is de sinds 1 februari ingestelde overgangsperiode voorbij en stoppen de banken met het automatisch omzetten van oude, korte rekeningnummers naar een 18-cijferig IBAN. Als uw onderneming nog niet SEPA-proof is, en u bijvoorbeeld te laat bent met het uitbetalen van salarissen, gaat dit u geld kosten.

Deze week is het zover: de overstap van uw onderneming op SEPA moet deze week voltooid zijn. De overgangsperiode die tot 1 augustus gold is ten einde. Als uw onderneming toch nog niet klaar is voor SEPA, loopt u het risico dat u te laat bent met het uitbetalen van salarissen. In dat geval loopt u al snel tegen extra kosten aan.

Bij te late loonbetaling extra kosten

De werknemer kan in dat geval een wettelijke verhoging vorderen. Deze wettelijke verhoging geldt voor al het achterstallige vaste loon in geld en bedraagt op de vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste werkdag dat u te laat betaalt telkens 5% van het loon. Heeft u het loon daarna nog niet betaald, dan is de boete voor de volgende werkdagen 1% per werkdag. De verhoging bedraagt maximaal 50% van het achterstallige brutoloon, maar de rechter kan deze wel matigen. Naast deze vertragingsvergoeding bent u ook nog wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige loon én de verhoging. De wettelijke rente voor transacties met werknemers bedraagt in 2014 3%.

Zet elk rekeningnummer snel om naar IBAN

Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat elk rekeningnummer in uw salarisadministratie vóór de volgende loonbetaling is omgezet van een Nederlands rekeningnummer naar een International Bank Account Number (IBAN). Na 1 augustus doet uw bank dit niet meer automatisch. Eigenlijk had dit op 1 februari allemaal al geregeld moeten zijn, maar omdat toen bleek dat veel ondernemingen nog niet klaar waren voor de overstap, heeft de Europese Commissie de overgangsperiode verlengd tot 1 augustus. Als u daarna toch nog een oud rekeningnummer tegenkomt, moet u dit in de toekomst zelf wijzigen, bijvoorbeeld met behulp van een online tool.

Bron: Financieel Rendement