Voorwaarden voor fiscale eenheid op de schop?

rendement_pijlIn haar conclusie heeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad gesteld dat het niet zijn van een ondernemer geen beletsel hoeft te zijn om opgenomen te worden in een fiscale eenheid voor de BTW. Deze conclusie kan grote gevolgen hebben voor de voorwaarden die momenteel aan een fiscale eenheid gesteld worden.

In het bericht ‘Dga staat centraal in fiscale eenheid’ las u al dat het Gerechtshof Den Haag had geoordeeld dat een holding-bv die zelf geen ondernemer is voor de btw, toch een fiscale eenheid mag vormen met een werk-bv die wel BTW-ondernemer is. Dit was opmerkelijk: de Belastingdienst stelt als voorwaarde voor het vormen van een fiscale eenheid dat dit alleen mogelijk is als de ondernemingen zelfstandige ondernemers zijn voor de BTW. De staatssecretaris van Financiën ging daarom in cassatie bij de Hoge Raad.

Nederlandse wet niet in lijn met Europese jurisprudentie

Advocaat-generaal Van Hilten van de Hoge Raad concludeerde echter dat de voorwaarde dat er sprake moet zijn van zelfstandige ondernemingen voor de BTW met het oog op de Europese BTW-richtlijn geen stand kan houden. De bepaling dat een fiscale eenheid moet bestaan uit afzonderlijke zelfstandige ondernemers ligt sinds 1995 vast in de Nederlandse wet, maar is volgens de advocaat-generaal ook niet in lijn met recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Uit die jurisprudentie blijkt namelijk dat elke persoon, ondernemer of niet, deel moet kunnen uitmaken van een fiscale eenheid.

Verwevenheid wel van belang als voorwaarde

De advocaat-generaal concludeerde wel dat de voorwaarde van organisatorische, economische en financiële verbondenheid terecht bepalend is om na te gaan of een niet-ondernemer deel uit kan maken van een fiscale eenheid. Blijkt de niet-ondernemer organisatorisch, economisch en financieel verbonden met de onderneming waarmee hij een fiscale eenheid wil aangaan, dan is een fiscale eenheid dus gewoon mogelijk. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, zal het beroep in cassatie van de staatssecretaris dus ongegrond worden verklaard. Het is nog niet bekend hoe de staatssecretaris  hier op zal reageren en hoe of wanneer de Belastingdienst de voorwaarden voor een fiscale eenheid zal wijzigen.

Bron: Rendement.nl