Aangifte-eisen en tips

Aangiften Inkomstenbelasting 2014

Voor een belastingaangifte zijn deze gegevens altijd nodig:

 • –  Jaaropgave(n) van uzelf en u (gehuwde) partner of laatste salarisstroken 2014 met daarop de jaartotalen (de zogenaamde cumulatieve gegevens)
 • –  Opgave enkele reisafstand woon / werkadres
 • –  Opgave ontvangen reiskostenvergoeding woon / werkverkeer
 • –  Kopie formulier Belastingdienst huurtoeslag / zorgtoeslag / kinderopvangtoeslag 2014
 • –  Kopie formulier Belastingdienst definitieve vaststelling huur-,zorg- , kinderopvangtoeslag 2013
 • –  Kopie jaaroverzicht bank en spaarrekeningen per 01-01-2014 en 31-12-2014
 • –  Voorletters, geboortedata en BSN van uw (minderjarige) kind(eren)
 • –  Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap. Datum echtscheiding (indien van toepassing) engegevens ex-partner (Voorletters, Achternaam, geboortedatum, adres, BSN
 • –  Opgaaf woon- werkverkeer via openbaar vervoer of eigen vervoer / verklaring werkgeverINDIEN VOOR UW VAN TOEPASSING ZIJN OOK DEZE GEGEVENS NODIG:Eigen Woning:
 • –  Saldo hypotheekschuld eigen woning per 31-12-2014
 • –  Overzicht betaalde hypotheekrente in 2014
 • –  Bij een hypotheekverhoging aangeven welk deel niet is gebruikt voor de eigen woning
 • –  Betaalde erfpacht in 2014
 • –  Ontvangen rijksbijdrage (subsidie) in 2014
 • –  W.O.Z. waarde beschikking of aanslagbiljet onroerende zaak belasting 2014
 • –  Waarde levensverzekering (alleen als de polis dient ter aflossing van de hypotheek / Box 1)Aankoop eigen huis, afsluiten/verhogen hypotheek in 2014:
 • –  Notarisafrekening
 • –  Kopie nota en betaalbewijs van de taxatiekosten
 • –  Nota’s van onderhoud / verbetering eigen woning die u hoofdverblijf is
 • –  Opgave(n) van box 3 vermogen (2e eigen woning / vakantiewoning (en in het buitenland /overig binnenlands en/of buitenlands vermogen) Leningen:

– Jaaroverzicht leningen per 01-01-2014 en 31-12-2014 (denk ook aan creditcards en postorderbedrijven)

Diversen:

 • –  Verklaring (geen) Privé gebruik auto van de zaak
 • –  Opgave bijverdiensten
 • –  Opgave waarde levensverzekeringen 01-01-2014 en 31-12-2014
 • –  Opgave waarde effecten
 • –  Opgave ontvangen / betaalde alimentatie echtgenoot
 • –  Opgave van niet vergoede specifieke ziektekosten voor het hele gezin
 • –  Opgave van de studiekosten man en vrouw
 • –  Opgave van gedane giften
 • –  Opgave van zelf betaalde premie voor lijfrente-, pensioen-, enarbeidsongeschiktheidsverzekering
 • –  Opgave van kosten beroepsmatige kinderopvang. Het aantal uren per dag per kind en hetaantal dagen per week vermeldt
 • –  Kopie voorlopige aanslagen / teruggaven inkomstenbelasting / zorgverzekeringswet 2014

CONTROL 2000 B.V.