Vergeet de fiscus niet bij WK-pool!

wkvoetbalWordt er bij u ook een WK-pool georganiseerd, denk er dan wel aan dat u kansspelbelasting moet afdragen als de waarde van het totaal aan prijzen van de WK-pool hoger is dan € 454.

De WK-gekte is losgebarsten. Organiseert u ook een WK-pool, dan moet u een aantal dingen goed administreren. Leg vast wat de pool precies inhoudt en hoeveel de winnaars aan prijzengeld krijgen of wat de waarde is van de cadeaus. Zijn de prijzen in totaal meer dan € 454 waard, dan moet u over het hele bedrag belasting inhouden en afdragen aan de fiscus.

Kansspelbelasting betalen kan op verschillende manieren

De kansspelbelasting moet u betalen namens de winnaar(s) van de pool. Dit kan op verschillende manieren:

  • U spreekt af dat de winnaar het prijsbedrag van bijvoorbeeld € 800 netto ontvangt. U draagt dan 29% kansspelbelasting af over het brutobedrag van € 1.127, zodat er € 800 overblijft voor de geluksvogel.
  • U kunt ook belasting inhouden op het prijsbedrag. Van het brutobedrag van € 800 gaat dan nog 29% af, waardoor de winnaar uiteindelijk € 586 netto krijgt.

Belasting moet binnen een maand zijn betaald

De aangifte kansspelbelasting doet u met een formulier dat u kunt downloaden op de website van de Belastingdienst. Het verschuldigde bedrag moet binnen een maand nadat de prijs is uitgekeerd, zijn bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst. Bent u te laat of betaalt u niet, dan kan de prijswinnaar zelf een naheffingsaanslag en een boete krijgen. Als er werknemers zijn die zelf een pool opzetten, zonder dat iedereen in uw onderneming hieraan mag meedoen, is er geen sprake van het gelegenheid geven tot deelname aan een kansspel. U hoeft dan ook geen kansspelbelasting in te houden en af te dragen.