Vervanger VAR komt pas per 1 april 2016

Vervanger VAR komt pas per 1 april 2016

Het nieuwe systeem van goedgekeurde overeenkomsten , dat de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)moet vervangen, komt pas per 1 april 2016. Daarnaast heeft u heel 2016 de tijd om uw werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn reactie op Kamervragen aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet per 1 januari 2016, maar waarschijnlijk pas per 1 april 2016 het systeem van de VAR gaat vervangen. Dit geeft de Belastingdienst extra tijd om overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen en modelcontracten online te zetten. In 2016 niet handhavend optreden De staatssecretaris geeft ondernemingen ook extra voorbereidingstijd. U krijgt heel 2016 om uw werkwijze aan te passen. In 2016 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. Totdat u en uw opdrachtnemers met een goedgekeurde overeenkomst werken, blijft de bestaande VAR gewoon geldig. Per 1 januari 2017 is de wenperiode voorbij en moet iedereen over zijn op het nieuwe systeem. Publiceren van goedgekeurde contracten Alle door de fiscus goedgekeurde contracten worden geanonimiseerd gepubliceerd. De lijst met voorbeeldovereenkomsten die u kunt gebruiken, wordt dus steeds langer. Daarnaast heeft de Belastingdienst in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland drie algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die in veel situaties bruikbaar zijn. Het gaat om: situaties waarin gezag van de werkgever ontbreekt: modelovereenkomst geen werkgeversgezag (tool); situaties van tussenkomst van een intermediair: modelovereenkomst tussenkomst (tool); situaties waarin de werknemer niet verplicht is persoonlijk de arbeid te verrichten: modelovereenkomst vrije vervanging (tool). Als u en uw opdrachtnemers één van deze overeenkomsten gebruiken en er ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt, loopt u niet het risico om achteraf alsnog voor de loonheffingen op te draaien. Bron:...
Verzuimboetes aanslagen IB zijn te hoog

Verzuimboetes aanslagen IB zijn te hoog

Als u na 1 januari 2015 een aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen over de jaren 2011, 2012 en/of 2013 met een verzuimboete, is de kans groot dat deze verzuimboete te hoog is. De Belastingdienst stuurt u dan een vermindering. U ontvangt een verzuimboete (tool) als u niet of niet op tijd aangifte doet. U bent niet op tijd als u buiten de termijn van de aanmaning de aangifte doet. Ook krijgt u een verzuimboete opgelegd  als u niet op tijd verzoekt om toezending van een aangifteformulier. Dit moet u voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting binnen zes maanden na het ontstaan van de belastingschuld doen. Verzuimboete kan oplopen tot € 5.278 Check dus even, als u dit jaar een aanslag inkomstenbelasting over 2011, 2012 en/of 2013 binnen heeft gehad of hier een verzuimboete op stond en of u bericht krijgt van een vermindering van deze boete. Anders voor de zekerheid even bellen met de Belastingtelefoon. De verzuimboete kan per geval maximaal oplopen tot € 5.278. Bron:...
Geen grove schuld door fout werknemer

Geen grove schuld door fout werknemer

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als er sprake is van grove schuld of opzet. Het onzorgvuldig handelen van een werknemer kan de fiscus echter niet altijd aan u toerekenen. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. In deze zaak ging het om een vestiging van een hotelketen op de Waddeneilanden. Een administratief werkneemster – die in het bezit was van een HBO-opleiding en diverse cursussen loonadministratie had gedaan – verzorgde de inhouding en afdracht van de premies werknemersverzekeringen. Naast haar werk voor de hotelketen was ze ook in loondienst bij een accountantskantoor. Twee keer per jaar controleerde dat kantoor ook steekproefsgewijs de loonadministratie van de vestiging van de hotelketen. Bij het verzorgen van de premies werknemersverzekeringen maakte de werkneemster echter een foutje. De Belastingdienst legde daarom een naheffingsaanslag met vergrijpboete op. Behoorlijke taakvervulling van de werkneemster De hotelketen vond de vergrijpboete echter niet terecht en ging naar de rechter. De Hoge Raad bepaalde uiteindelijk dat de aanwezigheid van grove schuld of opzet onder andere afhankelijk was van de zorg die de werkgever had gegeven bij de uitleg van de werkzaamheden. Daarnaast moest de inspecteur ook kijken of de werkgever moest twijfelen aan de behoorlijke taakvervulling van de werkneemster. De Hoge Raad bepaalde op basis van de feiten en omstandigheden dat er geen sprake was van grove schuld of opzet. Doorslaggevend hierbij was dat de werkneemster deskundig was en voldoende ervaring had. Daarnaast mocht de hotelketen er ook op vertrouwen dat de eventuele fouten van de werkneemster tijdig aan het licht zouden komen bij de controle door het accountantskantoor. De vergrijpboete kon dus niet in stand...
De VAR gaat verdwijnen

De VAR gaat verdwijnen

Alternatief voor VAR en BGL De VAR gaat verdwijnen. Vanaf 2016 komen er door de fiscus geaccordeerde modelovereenkomsten. Kunt u nu tot 2016 verder met de bestaande VAR? Schijnzelfstandigen Er zijn de laatste jaren steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gekomen. De overheid acht deze ontwikkeling maatschappelijk ongewenst, omdat veel van deze nieuwe ondernemers ‘schijnzelfstandigen’ zijn. Een van de voornaamste bezwaren is dat als ondernemer ‘vermomde’ arbeidskrachten onbedoeld aanspraak kunnen maken op de fiscale ondernemersfaciliteiten. Beschikking geen loonheffingen (BGL). Om ernst te kunnen maken met de bestrijding van het fenomeen ‘schijnzelfstandigheid’ is in september 2014 voorgesteld voortaan te gaan werken met de BGL. Het was de bedoeling dat de BGL in plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou komen. De BGL zou via een webmodule worden verstrekt. Er was vanaf het begin veel kritiek op de BGL en het lukte bovendien maar niet om de webmodule operationeel te krijgen. Afgeblazen Nu is het hoge woord er dan toch uit: de BGL komt er niet meer en de VAR zal worden vervangen door een systeem waarbij belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem op 1 januari 2016 volledig is ingevoerd. En nu? Veel ondernemers zullen zich afvragen hoe zij moeten handelen totdat het systeem met modelcontracten is ingevoerd. Hierover heeft de Belastingdienst het volgende bekendgemaakt: o    de VAR blijft nog het hele jaar 2015 gelden; o    een VAR-wuo uit 2014 geldt ook voor het hele jaar 2015. De bestaande VAR blijft doorlopen onder de voorwaarde dat de werkzaamheden niet veranderen;...
HIR ook echt gebruiken

HIR ook echt gebruiken

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt dat u de boekwinst, die u in een herinvesteringsreserve (HIR) onderbrengt, ook echt moet herinvesteren. U mag dit geld niet uitgeven aan wat anders en vervolgens met ander geld alsnog een herinvestering doen. In deze zaak had een bv in 2007 een landgoed verkocht en daarbij een boekwinst gerealiseerd. Met dit bedrag vormde de onderneming een HIR. Bovendien keerde de bv in 2008 een flink bedrag aan dividend uit aan zijn twee directeur grootaandeelhouders (dga’s), waardoor de financiële reserves van de bv bijna leeg waren. Later dat jaar verkochten de dga’s hun aandelen aan een andere onderneming, waarbij ze vermeldden dat er nog een niet-gerealiseerde HIR op de balans stond met de bijbehorende belastingclaim. Toen de bv vervolgens de aangifte vennootschapsbelasting deed over 2008, is niet over de HIR gesproken. De inspecteur corrigeerde de aanslag en voegde de HIR bij de belastbare winst. De bv stapte hierop naar de rechter. De financiële middelen waren op De bv stelde dat ze wel degelijk het voornemen tot herinvesteren had en de herinvestering zelfs had gerealiseerd. Later in 2008 had de bv namelijk twee bedrijfspanden gekocht. Hiervoor had de bv echter een hypotheek afgesloten, met de twee voormalige dga’s als hypotheekverstrekker. Toch vond de rechter dat er geen sprake was van een gerealiseerde HIR. Bij de verkoop van de bv was de boekwinst feitelijk uitgekeerd, waardoor de bv geen financiële middelen meer had om tot een herinvestering over te gaan. Dat de latere aankoop van het onroerend goed met een hypotheek gefinancierd werd door de twee dga’s, maakte hierbij niet uit want er was...
Personeelsuitjes, in hoeverre zakelijke kosten?

Personeelsuitjes, in hoeverre zakelijke kosten?

Kosten die u maakt voor personeelsfeestjes of –uitjes gaan lang niet altijd ten koste van de vrije ruimte van uw B.V. Kosten voor bijvoorbeeld consumpties zijn alleen onbelast als deze in het pand van uw bv genuttigd worden. Hoe zit het met de andere kosten van personeelsuitjes? Voor de fiscale behandeling van consumpties tijdens een personeelsfeest of -uitje maakt het onder de WKR uit of het feestje plaatsvindt op de werkplek of buiten de deur. Voor hapjes en drankjes op de werkplek geldt namelijk een nihilwaardering, waardoor ze niet van de vrije ruimte snoepen. Als de werknemers tijdens een personeelsuitje op kosten van de baas eten en drinken buiten de werkplek, moeten de kosten hiervoor echter wel ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Belastingdienst gaat soepeler om met regels Het ziet er echter naar uit dat de Belastingdienst de regels voor personeelsevenementen soepeler gaat interpreteren. Als een personeelsfeest of -uitje in het kader van de dienstbetrekking plaatsvindt, is de gerichte vrijstelling voor reis- en tijdelijke verblijfskosten van kracht. Dat betekent dat de reiskosten van en naar het uitje niet van de vrije ruimte snoepen en een eventuele overnachting ook niet. Ook de hapjes en drankjes en maaltijden tijdens zo’n evenement hoeft u niet ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van uw onderneming te brengen. Paintballen in de vrije ruimte Gaat u als onderdeel van de personeelsdag met de werknemers paintballen, salsadansen, cocktails mixen of karten, dan zijn de kosten hiervan wel belast loon. Die moet u dus bij het loon van de werknemer tellen of onderbrengen in de vrije ruimte. Bij...