Toch rittenadministratie bij 0% bijtelling

Toch rittenadministratie bij 0% bijtelling

Rijdt u in een auto met een bijtelling van 0%, dan moet u soms toch een rittenadministratie bijhouden om aan te tonen dat u in het kalenderjaar niet meer dan vijfhonderd privékilometers heeft gereden. Dit geldt volgens Rechtbank Noord-Holland als u in de loop van het jaar van auto wisselt en daardoor van een bijtelling naar een 0%-bijtelling gaat. De werknemer in deze zaak kreeg in 2013 achtereenvolgens twee auto’s van de zaak. Voor de eerste auto gold een bijtelling van 25%. De tweede auto was een stuk zuiniger en viel onder het bijtellingspercentage van 0%. De werkgever hield geen rekening met een bijtelling voor het privégebruik, omdat de werknemer over een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ beschikte. Voor de eerste auto hield de werknemer een rittenregistratie bij, maar volgens hem was dat voor de tweede auto niet nodig, omdat het ging om een auto met een 0%-bijtelling. Aantal privékilometers op jaarbasis Door het ontbreken van een rittenregistratie was het voor de werknemer niet mogelijk om aan te tonen dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto van de zaak had gereden. Dit was voor de inspecteur voldoende reden om een naheffingsaanslag op te leggen. De rechtbank oordeelde dat die naheffingsaanslag terecht was. Het was immers niet zo dat de werknemer voor een auto met een 0%-bijtelling niet hoefde aan te tonen dat hij niet meer dan 500 privékilometers had gereden. Het ging om het aantal privékilometers op jaarbasis. Daarnaast was het niet voldoende dat de werknemer wel een rittenadministratie had bijgehouden voor de eerste auto. De werknemer kreeg terecht een naheffingsaanslag voor de bijtelling over...
Ook bijtelling 0% auto zonder registratie!

Ook bijtelling 0% auto zonder registratie!

Als een werknemer in de loop van een jaar een nieuwe auto van de zaak krijgt, moet hij voor het hele jaar een sluitende rittenregistratie bijhouden, ook als voor de tweede auto 0% bijtelling geldt. Doet hij dat niet, dan kan de inspecteur alsnog een bijtelling en naheffingsaanslag opleggen. Dit bevestigde de rechtbank kortgeleden. In 2013 had een werknemer de beschikking over twee verschillende auto’s van de zaak. De eerste helft van het jaar was dit een auto met 25% bijtelling. De tweede helft van het jaar reed de werknemer in een elektrische auto met 0% bijtelling. Voor het hele jaar had de werknemer een Verklaring geen privégebruik auto, zodat de werkgever de bijtelling achterwege mocht laten. De werknemer moest daarvoor wel een sluitende rittenregistratie bijhouden. In totaal niet meer dan 500 kilometer privé De eerste helft van het jaar had de werknemer keurig een rittenregistratie bijgehouden, maar omdat voor de tweede auto een bijtellingspercentage van 0% gold, was hij hier in de tweede helft van het jaar mee gestopt. De inspecteur van de Belastingdienst vond echter dat de werknemer voor het hele jaar een rittenregistratie had moeten bijhouden. De werknemer mag als er geen bijtelling wordt toegepast namelijk, ongeacht met welke auto van de zaak, op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden. De inspecteur legde dan alsnog een bijtelling en naheffingsaanslag op voor de periode dat de werknemer met de auto met 25% bijtelling gereden had. De werknemer vond dit onrechtvaardig en stapte naar de rechter. Aantonen privégebruik moet ook bij 0% Voor de rechter stelde de werknemer dat het bijhouden van een rittenregistratie voor een...
Nieuwe autoplannen voor 2016 aangenomen

Nieuwe autoplannen voor 2016 aangenomen

De alternatieve autoplannen voor 2016 van de auto- en milieuorganisaties zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De Kamer stemde overigens tegen een nieuwe gerichte vrijstelling voor de fiets van de zaak in de werkkostenregeling. In het bericht ‘Autobranche bedenkt ander plan voor bijtelling’ las u al dat de autoplannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën voor 2016 niet enthousiast werden ontvangen en dat de autobranche en milieuorganisaties een alternatief plan voorstelden. De staatssecretaris was zelf ook gecharmeerd van dit plan en diende het daarom in bij de Tweede Kamer. Nieuwe bijtellingscategorieën voor 2016 De bijtellingscategorieën en de CO2-grenzen worden in 2016 als volgt aangepast: De 4% bijtelling geldt voor auto’s zonder CO2-uitstoot. De 15% bijtelling (in plaats van de huidige 14%) geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer. De 21% bijtelling (in plaats van de huidige 20%) geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 gram per kilometer. De 25% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot meer dan 106 gram per kilometer. Volledig elektrische auto’s blijven ook in 2016 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Fiets van de zaak noodgedwongen naar vrije ruimte Naast de behandeling van het alternatieve autoplan door de Tweede Kamer, kwam ook de vraag of er een gerichte vrijstelling voor de fiets van de zaak moest komen weer naar boven. De Tweede Kamer heeft echter niet ingestemd met de diverse amendementen die hiervoor waren ingediend. De fiets van de zaak valt dus gewoon in de vrije ruimte. De Eerste Kamer moet zich natuurlijk ook nog buigen over het autoplan en de fiets van de zaak. Bron:...

BTW privé gebruik auto: eerste case naar de Hoge Raad

Momenteel lopen bij de belastingrechter vijf procedures over de berekening van de btw-correctie voor privégebruik auto. Vier procedures worden gevoerd door een voor Nederland uniek samenwerkingsverband van advies- en belangenorganisaties dat een groot deel van de fiscale branche vertegenwoordigt. Daarnaast wordt nog een procedure door Flynth gevoerd. Voor die laatste procedure heeft Flynth inmiddels haar opvattingen voor een definitieve beoordeling voorgelegd aan de Hoge Raad.CaseDe case die Flynth aan de hoogste Nederlandse belastingrechter heeft voorgelegd, betreft haar opvattingen dat:• Een reële (méér dan symbolische) eigen bijdrage van werknemers voor de kosten van het privégebruik van een auto van hun werkgever, maakt het onmogelijk dat ook nog eens een btw-correctie moet plaatsvinden op basis van de door de werkgever gemaakte kosten. Deze opvatting baseert Flynth op uitspraken van het Europese Hof van Justitie met klinkende namen zoals Royscot Leasing, Hotel Scandic Gåsabäck en Oracle;• De staatssecretaris van Financiën zijn besluit over de forfaitaire berekening van de btw-correctie over de perioden vóór 1 juli 2011 ten onrechte niet heeft aangevuld met een correctiefactor voor een BPM-component in de maandelijkse betalingen voor operationele lease van de auto’s. Door het achterwege laten van deze correctiefactor leidt de door de staatssecretaris voorgestelde berekeningswijze tot een btw-correctie die groter is dan volgens de Europese btw-regeling de bedoeling is.Nieuwe berekeningenHieruit kan inderdaad geconcludeerd worden dat die case nog de oude regeling betreft, zoals die tot 1 juli 2011 gold. Vooral het eerste standpunt van Flynth brengt echter met zich mee dat de procedure ook van belang is voor de sinds 1 juli 2011 wettelijk voorgeschreven nieuwe berekeningsmethodiek.Daarnaast kan die procedure relevant zijn voor de (vele) bezwaarschriften over de jaren...