Handboek Loonheffingen 2015 online

loonheffingenRecent is het Handboek Loonheffingen 2015 door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. In dit document vindt u alle regelingen die in 2015 voor de loonheffingen gelden. Nu de werkkostenregeling ingevoerd is en de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen niet meer gelden, is het Handboek dit jaar ongeveer 30 pagina’s dunner.
In het Handboek Loonheffingen 2015 vindt u alle wet- en regelgeving die in 2015 voor de loonheffingen geldt. U vindt er informatie over de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, maar ook over uw administratieve verplichtingen. Intussen is deze informatie niet alleen op de site van de Belastingdienst aangepast aan de regelgeving van 2015, ook de downloadbare pdf is onlangs beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. Net als in 2014 zal de fiscus de downloadversie van het Handboek Loonheffingen begin april, begin juli en begin oktober actualiseren. Via versiebeheer wordt daarbij aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van de vorige versie. De informatie op de website van de Belastingdienst is altijd actueel.
Informatie terugvinden
Sinds 2012 bevat de pdf van het Handboek Loonheffingen geen alfabetisch trefwoordenregister meer. Digitale gebruikers van het Handboek kunnen in de downloadversie via de toetscombinatie [Ctrl] + [f] namelijk eenvoudig naar steekwoorden zoeken.
Als u gewend bent om het handboek af te drukken en op papier te raadplegen, is het echter een stuk lastiger om de gewenste informatie terug te vinden. Ook al is het Handboek dit jaar geen 365 pagina’s.
Rendement maakt een trefwoordenregister voor u
Om de abonnees tegemoet te komen die liever ouderwets door het papieren Handboek heen bladeren, is Rendement druk bezig om het ontbrekende register – net als de afgelopen jaren – alsnog voor het Handboek Loonheffingen 2015 samen te stellen. U kunt het Handboek Loonheffingen 2015 nu alvast van de website van Rendement downloaden. U kunt dan aangeven dat u een notificatie per e-mail wilt ontvangen zodra het Handboek Loonheffingen 2015 inclusief register beschikbaar is.
Binnenkort komt er een derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen
Naast de pdf van het Handboek Loonheffingen 2015 verschijnt er binnenkort ook nog een derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015. Daarin staan nog een aantal nieuwe onderwerpen en aanpassingen voor 2015 op een rijtje. Deze zijn al wel verwerkt in het Handboek dat u nu online kunt raadplegen.

Bron: http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id15129-handboek-loonheffingen-2015-online.html